Pokaz slajdĂłw
deweloper.gif

Ulubione

 
Strona główna
SUW Jabłonna jakość wody marzec 2017

Wyniki badania próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Przylesie w Jabłonnie.

Data badania: 10 maraca 2017. Aby zapoznać się z wynikami badania  KLIKNIJ TUTAJ

2017-03-30 

Uzupełnienie składu Zarządu
Rada Nadzorcza SML-W, podczas posiedzenia w dniu 12 stycznia 2017 r. podjęła decyzję o rozpisaniu konkursu na stanowisko wiceprezesa ds. eksploatacyjnych. Ogłoszenia o konkursie ukazały się w dniu 19 stycznia w ogólnopolskim dzienniku „Rzeczpospolita”, Informatorku „Kontakty” oraz na stronie internetowej Spółdzielni. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia wpłynęły trzy oferty. Rada Nadzorcza po zweryfikowaniu ich poprawności zaprosiła kandydatów na rozmowę. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się dwie osoby, spośród których członkowie Rady Nadzorczej podczas tajnego głosowania wyłonili nowego wiceprezesa. Została nim pani Agnieszka Borkowska – pełniąca do tej pory w SML-W funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. GZM. Swoje obowiązki zaczyna pełnić od dnia 1 marca 2017 r.
2017-02-28

WALNE ZGROMADZENIE 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w częściach, od 2 do 21 czerwca 2017 r. Terminy dla poszczególnych części  oraz wykaz budynków zaliczonych do danej części Walnego określono w poszczególnych zawiadomieniach. Zbiorcza tabela z informacjami o terminach i przypisaniu do danej części znajduje się na drugiej stronie Informatorka "Kontakty", który można w wersji elektronicznej obejrzeć TUTAJ

Podział członków i terminy obejrzeć można też  w tej tabeli - KLINIJ

Po kliknięciu w wybrany tytuł, otworzy się odpowiedni dokument.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2016 roku

Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - części I-IV

W związku ze słożeniem przez członków projektu uchwały uległ zmianie porządek obrad i zawiadomienie.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - UWAGA ZMIANA!

Proponowany porządek obrad

W związku ze słożeniem przez członków projektu uchwały uległ zmianie porządek obrad i zawiadomienie.

Proponowany porządek obrad - UWAGA ZMIANA

Druk zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie kandydata

Projekt uchwały nr 1

Projekt uchwały nr 2

Projekt uchwały nr 3

Projekt uchwały nr 4

Projekt uchwały nr 5

Projekt uchwały nr 6

Projekt uchwały nr 7

Projekt uchwały nr 8

Projekt uchwały nr 9

Projekt uchwały nr 10 - złożony przez członków     Załącznik do projektu uchwały 10 - uzasadnienie

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Sprawozdanie finansowe

 

<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 4 z 5

(C) 2008 SML-W - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa - Legionowo
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11; NIP 531-000-46-44, Nr regon 000492003

designed by byokko

statystyka